google analytics

Atrybucja w Google Analytics cz.1 – Czym są ścieżki wielokanałowe?

Czas czytania: 9 min.

Co to jest atrybucja i jak używać jej w Google Analytics? Dlaczego jest tak ważna w kontekście analityki internetowej? W tym dwuczęściowym poradniku poznasz wszystkie dostępne modele atrybucji i dowiesz się, który najlepiej sprawdzi się w twoim biznesie.

 

Poniższy poradnik przeznaczony jest dla osób średniozaawansowanych i zaawansowanych w analityce internetowej.

Jeżeli nie wiesz, czym jest segmentacja w Google Analytics, kliknij tutaj.
Natomiast jeśli potrzebujesz małego szkolenia z podstaw analityki Google, to zachęcam Cię do zapoznania się z oficjalnym, darmowym kursem, dostępnym tutaj.


 

Nie masz czasu na czytanie? Posłuchaj wersji audio!

Subskrybuj ten podcast:
Apple Podcasts | Google Podcasts | Spotify

 

 

 

 

Co to jest atrybucja?

Atrybucja w Google Analytics zachodzi wtedy, gdy konkretnemu źródłu (np. Facebookowi) przypiszemy udział w dokonanej konwersji (zakup, rejestracja itd.).

To, któremu źródłu zostanie przypisana atrybucja zależy od etapu ścieżki konwersji (czyli momentu, w którym odbiorca jest na drodze do dokonania konwersji – widział reklamę, wszedł na stronę poprzez wyszukiwarkę itp.).

Model atrybucji to natomiast zbiór zasad, które określają, w jaki sposób przypisywać atrybucję (np. na bazie ostatniej interakcji użytkownika ze stroną).

Narzędzie analityczne Google oferuje wiele modeli atrybucji, które możemy zastosować lub między sobą porównywać. W tym celu istnieją raporty zgrupowane w dwie zakładki: Ścieżki wielokanałowe i Atrybucja. Obie znajdziesz w sekcji Konwersje.

 

Atrybucja i ścieżka zakupowa Google Analytics

 

 

Dlaczego raporty atrybucji są tak ważne?

 

Odpowiednie przypisanie atrybucji pomoże ci w lepszej analizie źródeł, które generują bezpośredni i niebezpośredni przychód na twojej stronie.

Dzięki raportom ścieżek wielokanałowych i modeli atrybucji dostępnym w Google Analytics dowiesz się m.in:

  • o jakie punkty styku (kanały) zahaczył użytkownik na drodze do dokonania konwersji
  • ile czasu minęło pomiędzy pierwszym kontaktem a wykonaniem konwersji
  • jak dużą (lub małą) rolę odegrały poszczególne kanały na ścieżce do konwersji
  • któremu kanałowi powinieneś finalnie przypisać konwersję

 

Wielu specjalistów ds. e-commerce nigdy nie zagląda do tych raportów, bo wydają się im skomplikowane i niepotrzebne.

Tymczasem odgrywają one ogromną rolę, jeśli chodzi o podział budżetu reklamowego.

Jeśli oceniasz liczbę konwersji z danego źródła tylko na podstawie raportu Pozyskiwanie – Cały ruch – Kanały, to umyka ci prawdopodobnie duża liczba konwersji wspomaganych – czyli takich, które przyczyniły się do finalnego zakupu produktu.

Gdyby nie one, być może użytkownik nigdy by nie dokonał transakcji, ponieważ liczba punktów styku byłaby zbyt mała lub pozostałe źródła zbyt mało przekonujące (np. reklama może być bardziej perswazyjna, ale finalnie odbiorca wchodzi poprzez wyszukiwarkę, wpisując w nią nazwę firmy).

Pamiętaj też, że w obecnych czasach użytkownik może wejść w kontakt z twoją marką na różnych urządzeniach i w różnym czasie.

W wielu przypadkach zakupu dokona dopiero po 6 lub nawet 8 komunikacie, który zobaczy na temat twojej firmy. Oznacza to, że zapytania brandowe w wyszukiwarce wcale nie muszą oznaczać, że twoja marka jest silna, a reklamy nie działają.

To pod ich wpływem twój klient mógł finalnie wpisać nazwę firmy w Google i w ten sposób wykonał ostatnią interakcję rozpoznawaną przez Google Analytics.

 

 

Czym są kanały w atrybucji Google Analytics?

 

Kanały to inaczej źródła skąd przychodzą twoi odbiorcy. Może być to wejście poprzez bezpośrednie wpisanie adresu w przeglądarkę, wynik wyszukiwania w Google, kliknięcie w link na Facebooku itd.

Wszystkie kanały znajdziesz w panelu Pozyskiwanie – Cały ruch – Kanały.

 

Atrybucja Google Analytics - kanały

 

 

Czym są raporty ścieżek wielokanałowych?

 

Sekcja ścieżek wielokanałowych zawiera raporty obrazujące źródła, skąd przyszli twoi konwertujący odbiorcy oraz jak poszczególne kanały ze sobą współgrają.

Każdy odbiorca jest inny. Jedna część twoi klientów dokona zakupu niemal od razu po zobaczeniu reklamy. Inna potrzebuje sporo czasu do namysłu i wielu momentów obcowania z marką.

Raporty ścieżek wielokanałowych pokażą ci, które kanały biorą czynny udział w konwersji.

W przeciwieństwie do podstawowych raportów Google Analytics, wskazują, które kanały pomogły w pozyskaniu, ale niekoniecznie spowodowały konwersję.

Sekcja ścieżek wielokanałowych nie wykorzystuje różnych modeli atrybucji. Opiera się jedynie na domyślnym dla tego typu raportów, czyli ostatniej interakcji.

 

 

Rodzaje raportów ścieżek wielokanałowych

 

W każdym z poniższych raportów możesz ustawić Okres ważności wynoszący od 1 do 90 dni. Domyślnie jest to 30 dni przed konwersją.

Dzięki tej opcji zmienisz czas analizy kliknięć i wyświetleń strony (nazywane inaczej Interakcjami), które poprzedzają dokonanie konwersji.

Właściwe zapełnienie raportów może zająć nawet 2 dni, więc łączna liczba konwersji w tych raportach może różnić się od innych raportów e-commercowych.

 

Atrybucja Google Analytics ścieżki wielokanałowe

 

Przegląd

W tym raporcie zobaczysz podsumowanie łącznej liczby konwersji przypisanych do poszczególnych kanałów.

Dowiesz się także, jaka część wszystkich konwersji to konwersje wspomagane.

Pamiętaj, by wybrać konkretny typ konwersji w oknie u góry ekranu. W innym wypadku zobaczysz wszystkie działania, czyli nie tylko transakcje, ale również np. rejestracje w serwisie.

 

Atrybucja Google Analytics ścieżki wielokanałowe

 

 

Konwersje wspomagane

Google Analytics przypisuje autorstwo konwersji jednemu lub wielu kanałom w zależności od ustawionego modelu atrybucji.

W tym raporcie dowiesz się, które źródła ruchu wygenerowały największy przychód, będąc jednym z elementów ścieżki zakupowej klienta, ale nie tym ostatecznym.

 

Atrybucja Google Analytics ścieżki wielokanałowe

 

Na powyższym zrzucie ekranu (możesz powiększyć go, dotykając lub klikając obrazek) widzimy, że wejścia bezpośrednie w standardowym modelu raportu ścieżek wielokanałowych wygenerowały 122 zakupy. Jeśli natomiast spojrzymy na konwersje wspomagane, to aż 88 zakupów „ukryło” się przed nami, co stanowi aż 42% łącznych konwersji z tego źródła! (po dodaniu do siebie obu liczb)

Jeszcze ciekawiej wygląda wynik nr 2, czyli bezpłatne wyniki wyszukiwania. Aż 67 konwersji wspomaganych vs 51 zakupów w modelu atrybucji „ostatnie kliknięcie” lub „kliknięcie bezpośrednie”. Okazuje się, że w powyższym przypadku ponad połowa wszystkich zakupów z wyszukiwań Google nie była widoczna w raportach.

 

Najważniejsze ścieżki konwersji

Raport pokazuje wszystkie unikalne ścieżki prowadzące do konwersji, czyli to, które kanały znalazły się na poszczególnych etapach procesu decyzyjnego odbiorcy i w jakiej kolejności.

Z tego panelu dowiesz się także, ile konwersji przyniosła dana ścieżka i o jakiej łącznej wartości.

 

Atrybucja Google Analytics ścieżki wielokanałowe

Z powyższego przykładu wynika, że w przypadku tego sklepu online odbiorcy nie potrzebują zbyt wiele czasu do namysłu. Najwięcej konwersji wynegerowała ścieżka zawierająca jedynie jeden punkt styku z marką – bezpłatne wyniki wyszukiwania.

 

 

Atrybucja Google Analytics ścieżki wielokanałowe - najważniejsze ścieżki

 

Jeśli jednak klikniemy w przycisk „Długość ścieżki” (znajdujący się nad wykresem) i zsumujemy konwersje o długości ścieżki 3 i więcej, to okazuje się, że aż 81 zakupów spośród 219 wykonano po dłuższym obcowaniu z marką.

 

 

Upływ czasu

Raport pokazuje ile dni minęło od pierwszej interakcji odbiorcy ze stroną aż do wykonania konwersji.

Liczba 0 oznacza, że odbiorca dokonał konwersji w tym samym dniu, w którym po raz pierwszy wszedł na stronę.

 

Atrybucja Google Analytics

 

 

Długość ścieżki

Raport przedstawia liczbę interakcji, do których musiało dojść, aby doszło do konwersji.

Dowiesz się z niego również, ile konwersji i o jakiej łącznej wartości odnotowano na ścieżce o konkretnej długości.

 

Atrybucja Google Analytics

 

 

 

Jak korzystać z raportów ścieżek wielokanałowych?

 

Konwersje wspomagane

 

1.Wybierz typ konwersji – może być to konkretny cel, kilka celów lub/i transakcje w sklepie online.

 

Atrybucja Google Analytics

 

 

 

3. Wybierz typ ścieżki konwersji – masz do wyboru wszystkie lub tylko pochodzące z Google Ads.

 

Atrybucja Google Analytics

 

 

4. Ustaw okres ważności, czyli ile dni wstecz ma obejmować raport.

 

Atrybucja Google Analytics

 

 

5. Wybierz wymiar podstawowy. Domyślnie ustawione jest grupowanie kanałów, czyli automatycznie połączone kanały w kilka grup, np. Sieć społecznościowa lub Odesłania.

Kolejne opcje obejmują bardziej szczegółowe dane, jak np. podział na poszczególne kanały, medium i źródła ruchu.

 

Atrybucja Google Analytics

 

 

 

6. Utwórz lub wybierz segment konwersji, jeżeli chcesz dokonać analizy zachowań konkretnych grup odbiorców. Więcej o segmentach (ale nieco innych) przeczytasz w moim artykule.

 

 

 

 

Atrybucja Google Analytics

 

Atrybucja Google Analytics

 

 

7. Porównaj kolumny Konwersji wspomaganych z Konwersjami po ostatnim kliknięciu lub bezpośrednie.

Typ pierwszy ukazuje wartości konwersji, które zaistniały przy udziale (niebezpośrednim) konkretnego kanału. To właśnie tutaj znajdziesz konwersje wspomagane.
Drugi natomiast pokazuje liczbę i wartość konwersji, które dane kanał bezpośrednio “wywołał”.

 

Atrybucja Google Analytics

 

 

8. Sprawdź stosunek pomiędzy konwersjami bezpośrednimi a wspomaganymi (ostatnia kolumna).

Im liczba jest bliższa zeru, tym bardziej dane źródło (kanał pozyskania) odpowiada za konwersje bezpośrednie.

Jedynka oznacza, że tak samo ważną rolę dane źródło odegrało w konwersjach wspomaganych, jak i bezpośrednich.

Liczba bliższa dwójce określa, że kanał odegrał dużą rolę wspomagającą konwersje.

 

 

 

 

Najważniejsze ścieżki konwersji

Ten raport pokaże ci zwizualizowane dane, jakie rodzaje ścieżek zakupowych są najpopularniejsze na twojej stronie.

Na poniższym zrzucie ekranu widzisz, że najlepiej konwertującą ścieżką jest ta składająca się jedynie z wyszukania strony w Google. Na drugim miejscu znajdują się wejścia bezpośrednie. Dopiero na trzecim miejscu możesz zauważyć, że odbiorcy potrzebowali dłuższej chwili namysłu, by dokonać zakupu. W tym przypadku najpierw wyszukali stronę i dopiero po wejściu bezpośrednim dokonali konwersji.

 

Atrybucja Google Analytics

 

 

Pamiętaj, by ustalić długość ścieżki (tylko w raporcie Najważniejsze ścieżki konwersji) – to, jak bardzo dokładny będzie raport zależy od liczby interakcji, w które wszedł użytkownik z twoją stroną. Po kliknięciu tej opcji zobaczysz także, ile konwersji dokonano w każdej długości ścieżki.

 

Przykładowo, jeśli odbiorca dowiedział się od kolegi o adresie twojej strony, wpisał go bezpośrednio do przeglądarki i po kilku minutach dokonał konwersji, to jego długość ścieżki wyniesie 1. Jeżeli natomiast potrzebował obejrzeć jeszcze 3 reklamy i wszedł na stronę poprzez wyszukiwarkę, to jego ścieżka zakupowa wydłuży się do 5.

 

Atrybucja Google Analytics ścieżki wielokanałowe - najważniejsze ścieżki

 

 

 

Jeżeli chcesz, by dane obejmowały tylko źródła zewnętrzne, bez wejść bezpośrednich (które nie sposób analizować):

  • kliknij w “zaawansowane”
  • wybierz “Wyklucz” zamiast “Uwzględnij”
  • wpisz w puste pole “Wejścia bezpośrednie”
  • kliknij “Zastosuj”

 

 

PODSUMOWANIE

 

Z pierwszej części poradnika dotyczącego atrybucji w Google Analytics dowiedziałeś się, dlaczego dwie ostatnie sekcje tego narzędzia są tak ważne.

Za pomocą raportów ścieżek wielokanałowych dowiesz się, jak poszczególne kanały wpływają na siebie i która ze ścieżek jest najbardziej popularna na twojej stronie.

Pomiar upływu czasu i długości ścieżki pomoże ci lepiej zrozumieć, ile czasu twoi odbiorcy potrzebują do dokonania decyzji zakupowej.

W drugiej części artykułu poznasz ze szczegółami raport Porównanie modeli konwersji, który przybliży ci, czym różnią się między sobą sposoby na przypisanie atrybucji. 


Chcesz dowiedzieć się więcej o marketingu online?

Sprawdź moje inne artykuły:

 

  • Analityka:

Znaczniki UTM, czyli prosty sposób na sprawdzenie wejść na stronę. Duży Poradnik

Jak uniknąć błędów statystycznych w testach A/B?

Testy A/B – Poradnik dla Początkujących

Google Data Studio 2019 – Poradnik dla początkujących

Segmenty w Google Analytics – Kompleksowy Poradnik

Atrybucja w Google Analytics cz.2 – Czym są modele atrybucji?

Analiza kohortowa w Google Analytics – prosta optymalizowacja działań sklepu online?

Darmowe narzędzie do SEO, czyli Search Console – Poradnik Użytkownika

 

  • E-biznes:

Serie artykułów:

Promocja Lokalnej Firmy w Internecie

Wielki Poradnik marketingu szeptanego

Kompendium Wiedzy o MLM

Marketing Mix – Poradnik

Content Marketing od A do Z

 

 

Artykuły:

Marketing Afiliacyjny – co to jest? Jak na nim zarobić? Kompleksowy Poradnik

Google AdSense – czy w 2019 roku można jeszcze na nim zarobić? Wielki Przewodnik

Content Marketing – dlaczego działa u innych a u ciebie nie? Korzyści i problemy

Marketing szeptany – cz I. Jak stworzyć viral? Wielki Poradnik

Marketing szeptany – cz. II. 5 ważnych składników. Wielki Poradnik

 


 

 

Bibliografia

Ten tekst powstał na podstawie mojej wiedzy i kilkudziesięciu rzetelnych źródeł, z których najważniejsze (i najciekawsze) to:

https://www.optimizesmart.com/attribution-modeling-google-analytics-ultimate-guide/
https://www.optimizesmart.com/advanced-attribution-modelling-google-analytics/
https://www.optimizesmart.com/baseline-and-custom-attribution-models-in-google-analytics/
https://www.optimizesmart.com/guidelines-selecting-attribution-model-google-analytics/
https://www.optimizesmart.com/create-attribution-model-google-analytics/
https://d2saw6je89goi1.cloudfront.net/uploads/digital_asset/file/469298/Beginners-Guide-to-Attribution-Modelling.pdf
https://support.google.com/analytics/answer/6148697?hl=pl
https://support.google.com/analytics/answer/1665189
https://medium.com/analytics-for-humans/a-comprehensive-guide-on-attribution-analysis-in-google-analytics-3c764da5cdd7
https://medium.com/analytics-for-humans/how-to-read-attribution-reports-in-google-analytics-716906c2eaca
https://medium.com/analytics-for-humans/an-in-depth-look-at-attribution-modeling-in-digital-marketing-2ed0170c6f3b
https://www.lovesdata.com/blog/google-analytics-attribution-models
https://support.google.com/google-ads/answer/7002714?hl=pl
https://www.searchenginejournal.com/perfect-attribution-model/217893/#close
https://youtu.be/PW_9TMZKJp0?list=UUJ5UyIAa5nEGksjcdp43IxwPomogłam? Oceń ten artykuł!

Sprawdź swoją wiedzę w teście Facebook Ads!

Test poziomujący składa się z 3 etapów. Każdy zawiera 5 pytań na danym poziomie. Na końcu testu zostaniesz przekierowany/a do spersonalizowanej platformy edukacyjnej :).

Trwa wczytywanie
Spis treści
Darmowa Szkoła Reklamy

W 100% darmowa, 7-dniowa Szkoła Reklamy poprowadzi Cię krok po kroku od tworzenia konta firmowego aż do tworzenia reklam!

Powiązane artykuły

Ogarnij Facebook Ads od A do Z:

Artykuły

darmowe i płatne, znajdujące się w Ads Hubie.

Kurs wideo

ponad 8h uporządkowanej, aktualnej wiedzy o Meta Ads.

Podręcznik do reklam

ponad 600 stron zaawansowanej, praktycznej i aktualnej wiedzy o Meta Ads.

Kurs skalowania reklam

1,5h szkolenia o zaawansowanych taktykach skalowania Meta Ads.

Możesz także wejść nieco wolniej w naukę, dołączając do darmowej 7-Dniowej Szkoły Reklamy.